Ditt advokatkontor i Ålesund

Advokatkontoret med ekspertise og erfaring

Problemløsning krever høy fagkunnskap, erfaring og forståelse

Hove & Co Advokater holder til i sentrum av Ålesund. Alle advokatene har lang fartstid. Vi bistår med tjenester innen de fleste rettsområder, så som fast eiendoms rettsforhold, skjønnsprosess, plan- og bygningsrett, forvaltningsrett, erstatningsrett, gjeldsforhandling og konkurs, arbeidsrett, selskapsrett og forretningsjus, familie- og barnerett og strafferett. Kontoret utfører også eiendomsoppgjør. Advokatene har bred og lang erfaring, og ønsker å gi deg den hjelpen du trenger. Vi hjelper deg å velge advokaten som er best egnet for din sak.

Advokatkontoret bistår både privatpersoner, kommuner og bedrifter med rådgivning og prosedyre for domstolene.

Våre tjenester

Bolig

Fast eiendom

Det er et mangfold av rettsregler som er knyttet til fast eiendom. Advokatene hos Hove & Co har inngående kunnskap og erfaring i de forskjellige rettsområdene som f.eks. kjøp og salg, husleieforhold, eierrettigheter, offentlig regulering, byggesaker, skjønnsprosess og utmålingspraksis.

Mann fyller ut skjema hos advokat

Forretningsjus

Forretningsjus spenner også over flere avgrensede rettsområder. Advokatene har bred erfaring med selskapsrett, pengekravs- og panterett, gjeldsforhandling og konkurs.

To personer inngår en avtale

Arbeidsrett

Advokatkontoret har bred erfaring med arbeidsrett. Advokatene bistår både arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden.

Far og barn

Familierett

Vi er løsningsorientert og det er særlig viktig i familiesaker hvor det er andre ting enn den "kalde" jussen å ta hensyn til. Det inkluderer også barnevernssaker.

Rådhuset i Ålesund

Forvaltningsrett-
offentlig rett

Rettsområdet gjelder myndighetsutøvelse og den enkeltes rettigheter i slik sammenheng.

Par får nøkler til nytt hus

Eiendomsoppgjør

Skal du selge eller kjøpe, hjelper vi deg gjerne med papirene. Vi bistår også ved eiendoms- og husleietvister av alle typer, herunder tvister med eierskifteselskap.