Advokatbistand innen fast eiendom, forretningsjus, arbeidsrett, familierett, strafferett og eiendomsoppgjør

Vi yter juridisk bistand innen et bredt spekter av sakstyper, med høy faglig kvalitet, effektivitet til fornuftige priser

Våre rettsområder

Bolig

Fast eiendom

Bistand innen kjøp, salg og leie/utleie av fast eiendom, kontraktsutforming, kontraktsvurdering og naborettslige forhold.

Advokat på jobb

Forretningsjus

Vi bistår privatpersoner, små- og mellomstore bedrifter med mindre eller krevende saker.

To personer inngår en avtale

Arbeidsrett

Advokatkontoret har bred erfaring med arbeidsrett. Advokatene bistår både arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden.

Far og barn

Familie- og arverett

Vi har lang erfaring i behandling av familiesaker, ektefelleskifte, skifte av dødsbo, testamenter, ektepakter, forskudd på arv, samværsavtale med mer.

Rådhuset i Ålesund

Forvaltningsrett-offentlig rett

Rettsområdet gjelder myndighetsutøvelse og den enkeltes rettigheter i slik sammenheng.

Par får nøkler til nytt hus

Eiendomsoppgjør

Har du behov for en advokat med lang erfaring og inngående kjennskap til boligrett? Advokatfirmaet har lang erfaring innen rettsområdet boligrett. Dersom du velger å selge eiendommen selv, kan det likevel være nødvendig å få bistand til oppgjør i forbindelse med salget. Gjennom vår advokat får du hjelp til dette.

  • Kjøpekontrakt - samt kontraktsmøte mellom selger og kjøper.
  • Tinglysing av sikringsobligasjon.
  • Tinglysing av skjøte/eierbevis.
  • Kontakt med kjøpers bank og tinglysing av eventuelle nye heftelser.
  • Innfrielse og sletting av gamle lån.
  • Avklaring av forkjøpsrett.
  • Melding til sameie eller borettslag om eierskifte.
  • Vi foretar oppgjør mellom selger og kjøper.


Vi har de nødvendige forsikringer som kreves for å foreta salgsoppgjør. Ta kontakt med advokat Dagfinn Tynes for mer informasjon. Vi tilbyr både fastpris og pris etter medgått tid.

Trenger du advokathjelp?

Vi vil gjerne høre fra deg. Kontakt oss for en konsultasjonssamtale rundt din sak.

Kontakt oss