Allsidig og omfattende praksis innenfor de fleste juridiske fagområder

Advokater med lang erfaring og et bredt kunnskapsfelt

Kontakt oss

Advokat Bjørn Kristian Hove

Advokat Hove har utdanning fra Universitetet i Oslo med bygnings- og ekspropriasjonsrett som spesialfag. Han har også arbeidet i Justisdepartementet, hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal og som dommerfullmektig ved Søre Sunnmøre sorenskriverembete. 

Siden 1987 har advokat Hove jobbet som privatpraktiserende advokat i Ålesund og bistår både private, næringsdrivende og kommuner. Advokat Hoves spesialfelt er faste eiendommers rettsforhold, tomtefesterett, odelsrett, forvaltningsrett, tingsrett, erstatningsrett, jordskifte, rettslige spørsmål knyttet til plan- og bygningsloven samt ekspropriasjonssaker. Advokat Hove har omfattende skjønnsrettspraksis på grunneiersiden.

Advokat Hove har prosedyreerfaring fra samtlige domstolsnivå i Norge.

  hove@hoveco.no

   908 94 668

Advokat Sverre Aarsæther

Advokat Aarsæther har lang, allsidig og omfattende praksis innenfor arbeidsrett, fast eiendom, kontraktsrett, forretningsjus, familie-arv og skifte, barnevern, gjeldsforhandling og konkurs med mer. Han har flere styreverv og har bred erfaring med styrearbeid. Han har også jobbet som bankadvokat og i offentlig forvaltning.

  aarsether@hoveco.no

   415 70 940

Advokat Dagfinn Tynes

Advokat Tynes har bred arbeidserfaring som advokat både fra privat og offentlig sektor, og har drevet egen advokatpraksis i Ålesund siden 2012. Advokat Tynes har vært høyskolelektor for juridiske fag og innehar prosedyreerfaring fra de fleste rettsinstanser inklusive høyesterett, samt barnevernsnemnd. Advokat Tynes bistår i de fleste juridiske fagfelt og da spesielt erstatningsrett, arbeidsrett, fast eiendommers rettsforhold, arverett og familierett herunder barnevernsrett. Advokat Tynes har også konsesjon til å drive eiendomsmegling og påtar seg oppgjørsoppdrag. Advokat Tynes er faglig ansvarlig for Sunnmøre Næringsmegling AS, som har kontor hos oss, og han innehar flere styreverv i forskjellige bransjer.

  tynes@hoveco.no

   478 66 130

Advokat Bjørn-Ivar Borgund

Advokat Borgund har drevet som advokat i Ålesund siden 2000. Før dette jobbet han fire år i Eiendomsavdelingen til Oslo kommune. 

Advokat Borgund har vært fast bostyrer for Sunnmøre tingrett i en årrekke, både med konkursbo og offentlig skiftede dødsbo.

Advokat Borgund har tilegnet seg kompetanse innen generell formuerett, selskapsrett, insolvens og eiendomssaker (reklamasjoner etter huskjøp). I tillegg bistår han innen arverett. Advokat Borgund er utdannet bedriftsøkonom.

  borgund@hoveco.no

   926 59 525

Advokatassistent DNA, Nina Wikanes

Nina Wikanes er utdannet Advokatassistent DNA ved Juristenes Utdanningssenter. Hun har også eksamen som oppgjørsmedhjelper ved eiendomsoppgjør, jf. Lov om eiendomsmegling § 4-4 (2), jf. eiendomsmeglingsforskriften § 4-9.

  sentralbord@hoveco.no

Trenger du advokathjelp?

Vi vil gjerne høre fra deg. Kontakt oss for en konsultasjonssamtale rundt din sak.

Kontakt oss